І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу технологічного підприємництва».

Доповідач: д.е.н., проф. Уманець Т.В.

  1. «Інтеграційні механізми розвитку українського ринку цукру».

Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.

  1. «Сприяння розвитку інтеграційної взаємодії суб’єктів ринку цукру України».

Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.

  1. «Концептуальні засади сприятливого інституціонального середовища інноваційної діяльності в регіоні: стан та перспективи в Українському Причорномор’ї».

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А.

  1. «Інтеграційні механізми розвитку регіональних товарних ринків (на прикладі ринку молока та молочних продуктів)».

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.

  1. «Пропозиції з використання інтеграційних механізмів розвитку регіональних товарних ринків (на прикладі ринку молока та молочних продуктів)».

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.

  1. «Стан та перспективи використання рекреаційно-туристичного потенціалу Одеської області»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І.

  1. «Стан розвитку й напрямки державної підтримки сектору малого та середнього підприємництва (МСП) в Одеському регіоні»

Доповідач: д.е.н., проф. Бутенко А.І.

ІІ. Кадрові питання

  1. Інформація про подання заяв на конкурс до докторантури Інституту.
  2. Атестація стипендіатів Президента України та НАН України.

ІІІ. Видавнича діяльність

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment