І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Пропозиції до тексту Національної транспортної стратегії до 2030 року»

Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.

  1. «Інституціональне забезпечення агломераційного процесу: досвід Одещини та міжнародні практики».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.

  1. «Пропозиції щодо активізації розвитку агломерацій (на прикладі субрегіонів Одещини)».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.

  1. «Напрями та пропозиції щодо вдосконалення системи екологічного управління рекреаційним землекористуванням міських агломерацій (з урахуванням особливостей форм власності на природні ресурси)».

Доповідач: к.е.н. Булишева Д.В.

  1. «Загрози інституційного підґрунтя, що обумовлюють асиметрію ринку транспортних послуг України»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.

ІІ. Про затвердження запитів на відкриття тем наукових досліджень за фундаментальною тематикою з 2018 року:

  1. «Формування державної політики розвитку інтермодальних і мультімодальних перевезень національних та транзитних вантажів».

Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.

ІІІ. Видавнича діяльність.

ІV. Кадрові питання

  1. Про відрахування аспірантів без відриву від виробництва.

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment