Джерело: https://www.facebook.com/348164302290294/photos/pb.348164302290294.-2207520000.1527623373./372610016512389/?type=3

На початок 2016 року проект APENA, який фінансується ЄС, почав докладно розглядати процес гармонізації в галузі охорони природи. APENA охоплює аспекти Директиви №2009/147/ЄС з охорони диких птахів (Директива “Про птахів”) та Директиви №92/43/ЄС про збереження природного середовища існування дикої фауни та флори (Директива “Про місця існування”).

Основна вимога обох директив ЄС (спільно відомих як “Природоохоронні директиви”) — позначити об’єкти, які підтримують важливі місця існуваня популяцій або видів, а також вжити заходів, що зможуть забезпечити їх постійний сприятливий природоохоронний статус.

Протягом року цей проект підготує підгрунття для змін українського природоохоронного законодавства з метою скорочення непорозумінь і конфліктів у суспільстві. Проект підготує легко зрозумілий Гід для непідготовлених (стейкхолдери, освітні організації, природоохоронні організації, ЗМІ) щодо Природоохоронних Директив ЄС, пояснюючи як вони працюють, і які переваги вони можуть надати зацікавленим сторонам (від компенсації до нових можливостей для бізнесу).

Після опублікування дайджесту та виготовлення кінопродукції “Директиви про природу” в рамках проекту буде реалізовано програму із шести інформаційних семінарів, адаптованих до конкретних інтересів цільових груп, з яких буде запрошено принаймні 15 ключових зацікавлених сторін та будуть брати участь принаймні один іноземний експерт у кожному семінарі, щоб забезпечити міжнародну точку зору на цю тему (семінари будуть проводитися трьома парами, щоб мінімізувати витрати на участь іноземних експертів). Крім спеціального семінару (31 травня), орієнтованого на медіа, всі семінари будуть відкриті для представників ЗМІ. Результати обговорень будуть складені в семінарській доповіді та опубліковані на сторінці проекту в Facebook.

На виконання поставленого завдання Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій спільно з “Европейською правдою” і НУО “АГРІКОЛА” запланована низка семінарів за участю зарубіжних експертів.

Тема

Запрошений лектор

Зарубіжний експерт

Дата

Поєднання використання ресурсів та охорони природи

Фермери, лісники, мисливці

IMPEER

Зенон Тедерко (Польща)

16 травня

12-18:00

Підтримка впровадження нового природоохоронного законодавства

ГО, що займаються питаннями природного середовища

Agricola

Зенон Тедерко (Польща)

17 травня

12-18:00

Incorporating the requirments the new nature protection legislation in curricula

ГО, що займаються питаннями природного середовища, Освітні інституції

IMPEER

Relu Giuca (Румунія)

23 травня

12-18:00

Моніторинг статусу важливих середовищ існування та видів Науково-дослідні інститути IMPEER Релу Гілка (Румунія)

24 травня

12-18:00

Legal and administrative aspects of the new nature protection legislation Обласні та районні органи, відповідальні за впровадження природоохоронного законодавства Agricola Пол Горіап (Молдова)

29 травня

12-18:00

Інформування громадськості про нове природоохоронне законодавство через ЗМІ ЗМІ: друковані, трансляційні та соціальні мережі Agricola Пол Горіап (Молдова)

31 травня

12-18:00

Формат для кожного семінару такий:

  • Дайджест реєстрації та постачання природоохоронних директив
  • Вступ до теми від приймаючого партнера
  • Відтворення відео
  • Засідання питань та відповідей
  • Перерва на каву
  • Формування групи для обговорення тематичних досліджень
  • Дискусія
  • Закриття зустрічі

Адреса проведення заходів: м. Одеса, Французький бульвар, 29, Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень НАН України , 3-й поверх, у приміщенні зали засідань вченої ради

Запрошуємо до участі усіх зацікавлених представників ЗМІ, ГО, наукових та освітніх установ, органів влади та інших.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment