Проект “Master in Smart Transport and Logistics for Cities” (SmaLog) реалізується за фінансовою підтримкою ЄС Erasmus+CBHE. Всього в імплементації проекту приймають участь 12 партнерів з Італії, Грузії, Польщі, Німеччини та України. Координатором проекту від України в рамках проекту виступає Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків). Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України виступає в якості партнера-експерта. Від Інституту в нараді приймала участь провідний науковий співробітник д.е.н. Липинська Олена Андріївна та старший науковий співробітник, член-кореспондент ТАУ, д.е.н., доц. Мінакова Світлана Михайлівна.

Координатор проекту Антоніо Комі (Università degli Studi di Roma Tor Vergata, м. Рим Італія) Впровадження та подальші кроки щодо Робочого плану проекту SMALOG.

В рамках зустрічі проведено аналіз затверджених планів та внесені корективи у довгострокові та короткострокові плани подальшої роботи проекту. В результаті проведеної другої координаційної наради виявлені проблемні моменти та напрямки щодо їх вирішення, уточнені строки подальших зустріч координаційних нарад, детально поставлені завдання та напрямки для їх вирішення.

Більше інформації за проектом на сайті http://smalog-2017.uniroma2.it/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment