Для пана А. Прокоп`юка була проведена оглядова екскурсія по Інституту, в ході якої була високо оцінена матеріально-технічна база установи, зокрема, фонди та інформаційні ресурси науково-дослідної бібліотеки, монографій, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники Інституту, та кадровий потенціал.

В ході засідання розширеної Вченої Ради Інституту , акад. НАН України Б.В. Буркинський представив А. Прокоп`юка та надав йому слово. Гість розповів про навчальний заклад, яким він керує, зокрема про напрями, за якими здійснюють підготовку фахівців, а саме: економіка, безпека й гігієна праці, сільське господарство та агробізнес, практична інформатика. Ректор ВЕШ відзначив, що був вражений досягненнями ІПРЕЕД НАНУ, тими численними міжнародними заходами, які проводяться в стінах нашого Інституту, і відзначив, що Вищій економічній школі буде надзвичайно цікаво мати Інститут серед партнерів.

Високий рівень та якість підготовки фахівців вищої кваліфікації, відзначені ректором, сприятимуть розвитку співробітництва в сфері обміну досвідом, захисту докторських та кандидатських робіт, а також сприятимуть налагодженню академічної мобільності науково-педагогічних працівників ІПРЕЕД НАН України до ВЕШ у Білостоці та навпаки. Окрім того, будучи приємно здивованим кількістю та якістю друкованих у Інституті матеріалів, А. Прокоп`юк запропонував нашим науковцям друкуватись також у виданнях ВЕШ. Після детального ознайомлення з діяльністю Вищої економічної школи у Білостоці, у членів розширеної Вченої Ради виникло багато пропозицій та питань до пана ректора, на які він із задоволенням відповів та обіцяв тісну співпрацю для подальшої реалізації висловлених пропозицій.

Наприкінці обговорення усіх можливих напрямів співпраці між ІПРЕЕД НАНУ та ВЕШ, була підписана відповідна Угода про наукову, освітню та культурну співпрацю.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment