Для довідок.

Державна атестація науково-дослідних та науково-технічних установ проводиться з метою оцінювання ефективності їх діяльності, відповідності одержуваних ними результатів державним науково-технічним пріоритетам та завданням науково-технічного розвитку, а також визначення необхідності надання їм підтримки держави.

Рейтинг є кількісним показником, що узагальнює наукову (науково-технічну) діяльність установи. Він у комплексі характеризує: цільову орієнтацію діяльності організації (установи), рівень розвитку її науково-технічного потенціалу, ефективність роботи організації (установи), рівень отриманих результатів, ступінь використання на практиці отриманих організацією (установою) результатів, інші її унікальні властивості та досягнення.

Група визначається в залежності від отриманого рейтингу науково-дослідної організації (установи), що атестується, за ознакою раціонального використання науково-технічного потенціалу та характером діяльності. До групи А відносять організації (фундаментального, науково-технічного, проектно-впроваджувального спрямування), що можуть визначати та впливати на державну науково-технічну політику.

Шкала рейтингових оцінок наукових установ (бали): 100-150 (наздоганяючі установи), 151-250 (помірно динамічні), 251-350 (активні), 351-500 (лідери).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment