ПОРЯДОК ДЕННИЙ

«17» грудня 2015 р.

10 00

І. Про результати виконання завершених НДР:

  1. «Інституціональні засади екологізації розвитку секторів національної економіки» (2013-2015 рр.)

Доповідач: д.е.н., проф. Купінець Л.Є.

  1. «Інституційні засади розбудови організаційно-управлінської системи природокористування в контексті адміністративно-територіальної реформи» (2013-2015 рр.)

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.

ІІ. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Пропозиції щодо подолання диспропорцій у розвитку інноваційно активного підприємницького сектору економіки»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.

  1. «Пропозиції щодо подолання деформацій галузевої структури підприємницького сектору»

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.

  1. «Принципи формування пропозиції транспортних послуг за видами транспорту»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.

  1. «Напрямки подальших трансформацій залізничного транспорту України відповідно до регіональних трансформацій ринку транспортних послуг»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.

  1. «Методологічні основи розвитку та використання транспортно-технологічного простору країни в умовах асиметрії транспортних ринків»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.

6. «Першочергові заходи з розвитку агрологістичних центрів у системі аграрних ринків»

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.

7. «Рекомендації щодо прийняття рішень по управлінню екологізацією морської рекреації»

Доповідач: к.е.н., н.с. Гетьман О.Л.

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Хумарова Н.І.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment