Сьогодні 11 листопада 2016 року об 1100 год. у приміщенні Інституту проблем ринку та економіко-екологічих досліджень НАН України відбулося засідання Секції “Дослідження економічних проблем морегосподарського комплексу”. Ця секція є одним з етапів Науково-практичної конференції «МОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», проведення якої заплановано Міжвідомчою координаційною радою з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України на 22 листопада 2016 р. на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України

До участі в роботі секції були запрошені науковці, провідні спеціалісти та керівники науково-дослідних та проектних інститутів, вищих навчальних закладів, підприємств морегосподарського комплексу, державних виконавчих органів та інспекцій.

Зазначена Секція «Дослідження економічних проблем морегосподарського комплексу» пройшла у формі круглого столу за наступними напрямами: економічні проблеми рибного господарства, портової діяльності, судноплавства та суднобудування, розвитку рекреаційно-туристичної сфери, економіко-екологічні проблеми морегосподарського комплексу.

Метою Секції є:

  • аналіз та оцінка стану економічних проблем в галузі досліджень щодо розвитку морегосподарського комплексу України (МГК), представлення результатів наукових і практичних досліджень Азово-Чорноморського басейну та впровадження їх у виробництво;
  • наукове обговорення перспектив розвитку економічних досліджень МГК і створення «морських» технологій в Україні;
  • визначення пріоритетних (на національному рівні) напрямів наукових досліджень розвитку МГК на коротко- і середньострокову перспективи та розробка пропозицій до проекту концепції державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій

Розпочав засідання Секції зі вступного слова Директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, академік НАН України, д.е.н.,проф. Буркинський Б.В. Він привітав учасників та коротко окреслив список питань до обговорення.

Із доповідями виступили провідні вчені як Інституту, так і зацікавлених організацій та закладів (за згодою):

«РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТА РІЧКОВИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ».

Доповідач:д.е.н., проф., зав. від. ринку транспортних послуг Котлубай О.М.

«ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ І РІЧКОВИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ».

Доповідач: заст. ген. Директора Асоціації портів України Ільїн Віктор Алексійович

«ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СЕКТОРАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ РИНКУ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ».

Доповідач:к.е.н., с.н.с. відділу ринку транспортних послуг Познанська І.В.

«ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ НОВОГО НАУКОВОГО НАПРЯМКУ “РЕКРЕАЦІЙНА ЕКОГІГІЄНА».

Доповідач: керівник Центру ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів, ст. наук. спів. Мокієнко Андрій Вікторович

«ОДЕСА ЯК ФОРПОСТ РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ НАУКИ І МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ».

Доповідач: к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Міжнародного гуманітарного Університету, здобувач ІПРЕЕД НАНУ Степанова К.В.

«ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ».

Доповідач:аспірант ІПРЕЕД НАН України Кухарчик О.Г.

«ПРО МОРСЬКУ СПАДЩИНУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ».

Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ»

Доповідач: к.е.н., с.н.с. відділу ринку транспортних послуг Кухарчик В.Г.

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕОД В ГАЛУЗІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ МОРЕМ В УКРАЇНІ»

Доповідач: інженер І категорії відділу ринку транспортних послуг Картишев Д.В.

«ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕРНОВИМИ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УКРАЇНІ»

Доповідач: інженер І категорії відділу ринку транспортних послуг Шевченко І.В.

«ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕСІЇ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ: ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Доповідач:аспірант ІПРЕЕД НАН України Ремзіна Н.А.

«ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ НА СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ»

Доповідач:аспірант ІПРЕЕД НАН України Федоренко Г.М.

«МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ»

Доповідач: здобувач ІПРЕЕД НАН України Шемаєв В.В.

Підбив підсумки засідання д.е.н., проф., зав. від. ринку транспортних послуг Котлубай О.М. Він зауважив, що результати обговорення виступів та доповідей засідання будуть використані при підготовці пропозицій до проекту Концепції державної наукового-технічної програми морських досліджень і технологій. “Відповідно до регламенту Науково-практичної конференції «МОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», встановленого Міжвідомчою координаційною радою, – зазначив д.е.н. Котлубай О.М. – пропозиції будуть направлені до розгляду та обговорення на другому етапі проведення конференції.”

У разі зацікавленості питаннями Науково-практичної конференції можна ознайомитись з інформацією тут.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment