І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Рекомендації щодо вдосконалення просторової та галузевої структури підприємницького сектору України».

Доповідач: д.е.н., проф. Уманець Т.В.

  1. «Методика оцінювання регіональних цільових програм».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.

  1. «Необхідність й сутність трансакції управління у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України».

Доповідач: д.е.н., проф. Садченко О.В.

4.«Сценарний механізм нівелювання асиметрії у розвитку інноваційно активного підприємництва».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.

  1. «Особливості стратегування соціально-економічного розвитку територій: багаторівневий підхід».

Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.

  1. «Розробка наукової парадигми сталого розвитку субрегіону в умовах ринку, що змінюється».

Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.

  1. «Геоекономічна трансформація світових стратегічних ринків»

Доповідач: д.г.н., проф., Дергачов В.О.

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment