І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Пропозиції щодо удосконалення державної політики підтримки розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки України».

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.

  1. «Методологічні принципи та аспекти превентивного реагування на еколого-економічні ризик-події господарської діяльності об’єктів портово-промислових зон».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.

  1. «Принципи оцінювання асиметрії світових ринків транспортних послуг»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.

  1. «Методологічні підходи до обліку продуктової асиметрії при входженні в світові транспортних послуг

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.

  1. «Підвищення ефективності ринків олійних культур та продуктів їх переробки с застосуванням інтеграційних механізмів».

Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.

ІІ. Про результати виконання:

  1. І етапу НДР «Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України» (2016-2018рр.).

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment