На конференції будуть представлені нові результати теоретичних та експериментальних досліджень у галузі економіки, управління та безпеки транспорту за останні роки.

Робота конференції буде організована по секціях:

1. Перспективи розвитку транспортного комплексу. Голова секції – доктор економічних наук, професор О.М. К отлубай.

2. Економіка, логістика, маркетинг та управління транспортними системами. Голова секції – доктор економічних наук, професор М.І. Міщенко.

3. Структурна реформа на залізничному транспорті. Голова секції – доктор економічних наук, професор Ю.С. Бараш.

4. Формування та розвиток соціально – економічної безпеки транспортних систем в умовах глобальної ринкової трансформації. Голова секції – доктор економічних наук, професор Л.С. Головкова.

5. Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів на транспорті. Голова секції – доктор технічних наук, професор В.В. Скалозуб.

6. Облік , аудит та оподаткування. Голова секції – доктор економічних наук, доцент В. В. Бобиль.

Заявки та матеріали приймаються до 15 квітня 2017р.

Більш детально у інформаційному листі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment