І. Обговорення та затвердження робочих планів НДР на 2017р.:

  1. Тема: «Розвиток ринку інноваційних товарів на основі використання потенціалу технологічного підприємництва »

Доповідач: д.е.н., проф. Бутенко А.І.

  1. Тема: «Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи визначення та управління в умовах децентралізації»

Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.

  1. Тема: «Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.

  1. Тема: «Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків в Україні: теорія та інституційне забезпечення»

Доповідач: д.е.н., проф. Лисюк В.М.

  1. Тема: «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів економіки Українського Причорномор’я»

Доповідач: д.е.н., проф. Купінець Л.Є.

  1. Тема: «Формування сприятливого інституціонального середовища соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор`я)»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.

ІІ. Кадрові питання:

  1. Про призначення керівників аспірантам Інституту.

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment