І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Стратегічні імперативи морської політики України: проблеми нейтралізації ризиків та реалізації перспектив».

Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.

  1. «Методичні рекомендації з актуалізації стратегій стійкого розвитку (на прикладі сільських та селищних рад Тилігульського субрегіону Лиманського району Одеської області)»

Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.

  1. «Наукові підходи до визначення та систематизації ризиків та загроз соціо-економіко-екологічної безпеки здійснення морських днопоглиблювальних робіт у прибережних акваторіях».

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Золотов В.І.

ІІ. Кадрові питання.

  1. Про затвердження додаткових програм кандидатських іспитів.
  2. Про зміну наукового керівника

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment