І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Пропозиції до Проекту Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року»

Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.

  1. «Методичні основи оцінки економіко-екологічних ризикових подій»

Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.

  1. «Методичний підхід до державного регулювання інституціонального середовища інноваційної діяльності регіонів».

Доповідач: к.е.н., доц. Єрмакова О.А.

  1. «Інституціональні умови інтеграції локальних ринків ЖКП у національну економічну систему»

Доповідач: асп. Серов О.О.

  1. «Концептуальні основи розвитку різноманіття форм та прав власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.

  1. 6. «Методологічні основи формування соціо-економіко-екологічних обмежень форм та прав привласнення в рекреаційному природокористуванні».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.

ІІ. Кадрові питання

  1. Інформація щодо зарахування до аспірантури вступників осіннього прийому 2017 року.
  2. Чергова атестація аспірантів та докторантів ІПРЕЕД НАН України за 2016-2017 навчальний рік.

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment