І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

 1. «Методичні рекомендації щодо виміру ризикового навантаження та комплексної оцінки результативності екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами (ТТС)»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.

 1. «Пропозиції щодо визначення економіко-екологічних ризиків ефективності інвестиційної політики ТТС та формування заходів щодо зменшення їх впливу на довкілля»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.

 1. «Формування системи заходів по реалізації Морської стратегії ЄС в контексті управління екологічними ризиками».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.

 1. «Методологічні засади формування систем технологічного підприємництва в Україні»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.

 1. «Пропозиції щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності на міських ринках»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.

 1. «Передумови формування системи технологічного підприємництва в Україні для збільшення внутрішнього споживання інноваційних товарів»

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.

 1. «Пропозиції щодо адаптації закордонного досвіду розвитку технологічного підприємництва до реалій української економіки»

Доповідач: к.філос.н., с.н.с. Сараєва І.М.

 1. «Європейський досвід територіально-адміністративних реформ і перспективи його імплементації (на прикладі Українського Причорномор`я)»

Доповідач: д.геогр.н., проф. Дергачов В.О.

 1. «Методичні засади формування економічно самодостатніх громад базового рівня».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.

 1. «Загрози та ризики інституційного підґрунтя, що обумовлюють асиметрію ринку транспортних послуг»

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.

 1. «Інституціональні засади управління асиметрією при підготовці фахівців з морського транспорту в Україні»

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Кухарчик В.Г.

ІІ. Висновок експертної групи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України про вплив Новобілярської громади на економічну самодостатність майбутньої Визирської об`єднаної територіальної громади

Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.

ІІІ. Кадрові питання

 1. Про затвердження додаткових програм кандидатських іспитів.
 2. Про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання 2017р.
 3. Про заміщення за конкурсом вакантної посади старшого наукового співробітника по відділу ринку транспортних послуг.

ІV. Видавнича діяльність

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment