І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Інституційне забезпечення реалізації механізмів економічної інтеграції ринків зерна, зернових і хлібних продуктів».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.

  1. «Першочергові заходи інституційного забезпечення впровадження інтеграційних механізмів на зернових і хлібних ринках України».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.

  1. «Сучасні тенденції розвитку інноваційного підприємництва в Україні».

Доповідачі: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.

  1. «Адміністративно-територіальна реформа України: системне уявлення».

Доповідачі: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.

  1. «Аналіз стану соціо-економіко-екологічної ситуації у басейні Куяльницького лиману та визначення перспектив його розвитку».

Доповідачі: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.

ІІ. Інше

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment