І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Методичні підходи до формування організаційного забезпечення ефективного використання інноваційного потенціалу технологічного підприємництва».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.

  1. «Напрями здійснення державної політики щодо розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.

  1. «Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій та його імплементація в Україні (на прикладі Великої Одеси)».

Доповідачі: д.г.н., проф. Дергачов В.О.

ІІ. Кадрові питання

  1. Про висунення кандидатури на отримання вченого звання професор.
  2. Про затвердження додаткових програм кандидатських іспитів.

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment