Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України бере участь як партнер у європейському проекті Danube Chance 2.0. «Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region- DanubeChance2.0» («Подолання нездатності сприяння вторинному підприємництву в Дунайському регіоні»). Проект реалізується в рамках Дунайської транснаціональної програми.

Danube Chance 2.0 відповідає на основний розрив у сфері політики у Дунайському регіоні, а саме – спільне розуміння підприємницьких “спроб і помилок”, а також конкретних заходів щодо підвищення ефективності процедур реструктуризації, банкрутства. Головним результатом проекту Danube Chance 2.0 є активізація співпраці партнерів проекту (директивних органів, фінансових посередників, бізнес-прискорювачів, науково-дослідних інститутів та університетів, неурядових організацій) з цільовими групами (фінансово проблемні підприємства, які в даний час беруть участь у процедурі неспроможності або банкрутства).

Виступаючи в ролі політичного водія, DanubeChance2.0 об’єднує мультидисциплінарне чотирикутне спіральне партнерство з 12 партнерами та 5 ASP-партнерами для створення першої “Стратегії вторинної підприємницької діяльності для Дунайського регіону”. Завдяки цьому проект DanubeChance2.0 виведе інноваційні політичні рішення та дасть другий шанс регіону для колишніх банкрутів-підприємців в регіоні Українського Дунаю.

Початок проекту 01-07-2018

Дата закінчення проекту 30-06-2021

Загальний бюджет в євро: 1 822 550

Внесок ERDF: 1 241 425

Внесок IPA: 176 587,5

Внесок ENI : 131155

Call number №2

Пріоритетна ціль: Інноваційний та соціально відповідальний Дунайський регіон

Конкретне завдання: Підвищити компетенції для бізнесу та соціальних інновацій

Start date 01-07-2018

End date 30-06-2021

Budget in EuroOverall: 1 822 550

ERDF Contribution: 1241425

IPA Contribution: 176587,5

ENI Contribution: 131155

Call number Call 2

Priority Innovative and socially responsible Danube region

Specific objective Increase competences for business and social innovation

Перелік партнерів за Проектом / Partners list for Project

Name

Type

Country

IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. for the Development of the Industry

Lead partner

HUNGARY

Steinbeis 2i GmbH

ERDF partner

GERMANY

Technical University of Cluj-Napoca

ERDF partner

ROMANIA

Centre for Social Innovation

ERDF partner

AUSTRIA

Pomurski Technology Park

ERDF partner

SLOVENIA

Pannon Business Network Association

ERDF partner

HUNGARY

Union of Slovak Clusters

ERDF partner

SLOVAKIA

Centre for Entrepreneurship Osijek

ERDF partner

CROATIA

Serbian Chamber of Commerce and Industry

IPA partner

SERBIA

Republic Agency for the Development of Small and Medium Enterprise

IPA partner

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development

ENI partner

MOLDOVA

Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of NAS Ukraine

ENI partner

UKRAINE

Ministry for Industry, Energy and Mining of Republic of Srpska

Associated partner

BOSNIA AND HERZEGOVINA

EURADA European Association of Development Agencies

Associated partner

BELGIUM

Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia

Associated partner

CROATIA

Ministry of Economy

Associated partner

MOLDOVA

Central European Initiative Executive Secretariat

Associated partner

ITALY

Прес-реліз проекту англійською мовою (in English).

Більше інформації можно знайти тут.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment